මොනවද මේ පොඩ්කාස්ටි (Podcast) කියන්නේ ?

2010-11-19 13:13:36 By Ganidu

podcast

 

භාගත කිරීමට ලබාදෙන වීඩියෝ හෝ ඕඩියෝ  මාලාවක් සමන්විත ගොනු වලට පොඩ්කාස්ටි (Podcast) කියා හදුන්වනු ලැබේ. සරළව පැවසුවහොත් බ්ලොග් අඩවි ලියනවා වෙනුවට තමාට ප්‍රකාශයට පත්කළ යුතු දේ වීඩියෝ හෝ ඕඩියෝ  මාධ්‍යකට පටිගත කර තමාගේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලබා දීමයි. තවත් අයුරිකින් පවසනවා නම් පටිගත කර ලබා දෙන ගුවන්විදුලි හෝ රූපවාහිනී වැඩසටහනක් ලෙස වුවද හැදින්විය හැකිය. මේ සදහා හොදම උදාහරණය වනුයේ Techකතා වෙබ් අඩවියයි.

 

මෙලෙස පටිගත කර ලබා දෙන ගොනු ප්‍රේක්ෂකයන්ට භාගත කරගෙන තමාට කැමති වේලාවක සවන් දිය හැකි අතර අවශ්‍ය නම් අදාල වෙබ් අඩවිය තුලින්ද  ප්‍රේක්ෂකයන්ට තමා කැමති වැඩසටහනක් ඕනෑම වේලාවක සවන් දිය හැකිය. මෙම පොඩ්කාස්ටි (Podcast) සදහා ඉතාමත් ජනප්‍රිය වන්නේ ඕඩියෝ ගොනුය. මෙහිදී පොඩ්කාස්ටි අඩවියේ හිමිකරුට හිමි සුවිශේෂී වාසියක් වනුයේ ලිපියක් මගින් යම් අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීමේදි මතුවන ගැටළු මගහැර තමාගේම වචන වලින් පරිශීලකයන්ට පහසුවන පරිදි ඉදිරිපත් කිරීමට හැකිවීමයි.

Comments

Name (Required)
Email (Required)
Comment (Required)