නොමිලේ අන්තර්ජාලයේ දැන්වීම් දාන්න Epage.lk

2015-06-19 16:46:13 By Ganidu

Epage.lk වෙබ් අඩවිය අන්තර්ජලය මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ලුහුඩු දැන්වීම් පළ කිරීම සදහා නිර්මාණය කර ඇත. මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රී ලංකාවේ සියළුම ප්‍රධාන නගර ආවරණය වන පරිදී මොටර් රථ , ඉඩම් , ගොඩනැගිලි, විද්‍යුත් උපාංග, රැකියා ආදී සියළුම අංශ ආවරණය වන පරිදී ක්‍රියාත්මක වේ.

සරළ අතුරුමුහුණතකින් නිර්මාණය කර ඇති Epage.lk වෙබ් අඩවියේ ලුහුඩු දැන්වීම් පළ කිරීම කිසිදු මුදල් අයකිරීමකින් තොරව සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ ලබාදේ. ගැණුම්කරුවන් හා විකුණුම්කරුවන් සදහා විශ්වාසදායක සේවාවක් ලබාදීමට හා ව්‍යාජ දැන්වීම් වැලැක්වීමේ අරමුණෙන් පරිශීලකයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ සිට ලුහුඩු දැන්වීම් පළ කිරීම දක්වා විශේෂ ආරක්ෂක ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කරයි. මෙහිදී Epage.lk වෙබ් අඩවිය මගින් ලුහුඩු දැන්වීම් පළ කරන සියළුම දෙනා දැන්වීමක් සැකසීමට පෙර ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය වේ.

 

Epage.lk වෙබ් අඩවිය වෙත ලබාදුන් ලුහුඩු දැන්වීමක් සාමාන්‍ය කාර්යාල වේලාව තුල පැයක් වැනි කෙටි කාලයකින් අනුමත කර ප්‍රදර්ශණය කරනු ලැබේ.

 

මෙම වෙබ් අඩවියේ විශේෂත්වය වන්නේ මෙම වෙබ් අඩවිය 100% ශ්‍රී ලාංකීය නිර්මාණයක් වීමයි.

 

 

වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න http://epage.lk

Facebook මගින් සම්බන්ධ වන්න https://www.facebook.com/epage.lk

 

epage

Comments

Name (Required)
Email (Required)
Comment (Required)