වෙසක් වෙනුවෙන් WIFI දන්සල්.

2015-04-29 12:52:41 By Ganidu

වෙසක් දිනයේදී නොමිලේ WIFI මගින් අන්තර්ජාල පහසුකම ලබාදෙන WIFI  දන්සල් දෙකක් කොළඹදී සහ මාතරදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ සන්නිවේදන නියෝජිතායතනය සූදානම් වෙයි.

 

කොළඹ වයිෆයි දන්සල ලේක්හවුස් වෙසක් කලාපයේ ක්‍රියාත්මක කරන අතර,  මාතර පුස්තකාලය සහ රෝහල් පරිශ්‍ර ආවරණය කෙරෙන පරිදි  මාතර වයිෆයි දන්සල ක්‍රියාත්මක කරයි. මේ සඳහා ඩයලොග් සහ ලංකාබෙල් ආයතන තම දායකත්වය ලබාදී ඇත.

 

news source - lankadeepa.lk

Comments

Name (Required)
Email (Required)
Comment (Required)