නොමිලේ වයිෆයි අද සිට

2015-03-30 17:24:48 By Ganidu

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනපතිතුමාගේ දින සියයේ වැඩසටහන යටතේ රටපුරා නොමිලේ වයිෆයි කලාප ඇති කිරීම අරඹමින් අද දිනයේ (30) කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේදී අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නිදහස්  වයිෆයි කලාපයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මීට අමතරව යාපනය නගරයේද අද දිනයේ නිදහස්  වයිෆයි කලාපයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ගාල්ල, මාතර, පොළොන්නරුව හා රත්නපුර නගරවලද දිවයින පුරා තවත් ස්ථාන 20 ක පමණද නිදහස් වයිෆයි කලාප ආරම්භ කිරීමට නියමිතය (www.freewifi.lk) .

 

මෙහිදී මාසිකව 100MB දත්ත සීමාවකට යටත්ව 512 kbps වේගයකින් යුත් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් ලබා දෙනු ලබන අතර මෙය භාවිතා කිරීමට නම් පළමුව ලියාපදිංචි විය යුතුයි.

Comments

Name (Required)
Email (Required)
Comment (Required)