අළුතින් එන Raspberry Pi 2

2015-02-04 02:40:54 By Ganidu

Single-board computer (microcomputer) ක් වූ  Raspberry Pi  හි දෙවන සංස්කරණය Raspberry Pi  2 නම්න් නිකුත්කර තිබෙනවා. පැරණි සංස්කරණයට වඩා මෙහි CPU එක හා RAM එක වැඩිකර තිබෙනවා. සංස්කරණය Raspberry Pi  2 එකක මිල 35$කට මිලදී ගත හැකි අතර මෙහි එන ඇතැම් අංග අනුව මෙහි මිල වැඩිවෙනවා. Raspberry Pi  2 - Model B 2 එකක මිල දළ වශයෙන් 50$ කට ආසන්න වෙනවා.

මෙහි 900MHz quad-core ARM Cortex-A7 CPU  එකක් අන්තර්ගත වෙන අතර  1GB LPDDR2 SD RAM එකකින්ද සමන්විතයි.  මෙහි ඇති විශේෂත්වය වන්නේ Linux මෙහෙයුම් පද්ධති වලට අමතරව Windows 10 මෙහෙයුම් පද්ධතියද ක්‍රියා කරවීමට හැකි වීමයි.

Microsoft සමාගම විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයක සදහන් වන්නේ Raspberry Pi  2 සදහා නොමිලේ ලබාගත හැකි Windows 10 සංස්කරණයක් නිකුත් කරන බවයි.

 

Pi2ModB1GB_-comp-500x283

Raspberry Pi 2

raspberry-pi-2-model-b-unboxing-2    

Comments

Name (Required)
Email (Required)
Comment (Required)
Harindu Jayakody 2015-02-04 13:04:13
Fatta Machan :)